Differences with Other Structures

HAZIR DUVAR YAPI ÜRÜNLERİ


• TERMODUVAR yapı elemanlarının kalitesi sürekli denetim altındadır. Fabrika koşullarında standartlara uygun ölçü ve değerlerle üretilir.


• Homojen ve izotrop bir malzeme olduğundan kendinden beklenilen davranışı gösterir ve statik hesaplamalardaki hata payı çok düşüktür.


• Daha küçük kesitlerle çalışıldığından yapının kullanım alanı artar.


• Kalifiye işçilik gerekir. Bu da uygulama hatalarını en aza indirir.


• Malzeme her zaman kolayca denetlenebilir.


• Herhangi bir nedenle hasar gören yapı elemanı rahatlıkla değiştirilebilir.


• Bu işlem hızlı,kolay ve düşük maliyetlidir.


• Geniş açıklıkları, daha küçük kesitlerele kolonsuz geçme imkanı olduğundan, büyük mekan ve istenilen dizaynı düşük maliyetle oluşturmada alternatifler sağlar.


• Çok daha hafif yapılar inşa edilebilir. Bu temel maliyeti düşürdüğü gibi deprem yüklerine karşı da önemli avantaj sağlar.


• Her türlü hava koşullarında ve çok hızlı şekilde inşa edilebilir. Bu da işçilik maliyetlerinin düşük olmasını ve ihtiyaçlara kısa sürede cevap verebilme olanağını sağlar.


• TERMODUVAR yapı istenildiğinde kolayca takviye edilebilir.


• TERMODUVAR yapı elemanları, montajı tamalandığı anda tam yük kapasiteyle çalışabilir.


• TERMODUVAR yapı elemanlarında malzeme israfı (firesi ) yoktur.

BETONARME YAPILAR


• Beton kalitesi uygulama hataları nedeniyle tehlikeli boyutlarda azalabilmektedir.


• TÜRKPAN yapı panelleri kadar homojen ve izotrop olmadığından statik hesaplamalardaki kabuller nedeniyle hata payı daha fazladır.Bu hata proje aşamasında göz önüne alınır.Bu da maliyeti artırır.


• Minimum koşullar dahi büyük kesitleri gerektirdiğinden kullanım alanında önemli kayıplar oluşur.


• Kalifiye işçilik gerektirmez. Bu nedenle önemli uygulama hataları oluşabilir.


• Beton döküldükten sonra betonarme çeliğini denetleme işi çok pahalı ve zahmetlidir.


• Herhangi bir nedenle hasar görmüş yapı elemanı güçlendirmek zor ve yüksek maliyetli bir işlemdir.


• Bu işlem mimari sorunları da beraberinde getirir.
 

• Geniş açıklıklarda kesitler büyük, maliyetler daha fazladır.
 

• Büyük mekan ve istenilen dizaynı oluşturmada alternatifler çelik yapılara göre daha sınırlıdır.
 

• Büyük ağırlıkları nedeniyle temel maliyetleri de yüksektir.
 

• Aynı nedenle deprem yüklerine karşı temel-zemin etkileşiminden dolayı dezavantajlıdır.
 

• İnşaat süresi uzun ve her türlü hava koşullarında çalışılmaya müsait değildir.
 

• Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine daha uzun vadeli ve daha yüksek maliyetli çözümler sunar.
 

• Betonarme yapıların takviyesi zordur.


• Ayrıca betonarme binalarda malzeme müthiş malzeme israfı vardır.